Katastrofy, egzekucje, mutacje, śmiertelne wypadki, perwersje - forum bez tabu - HcFor
Zarejestruj się FAQ Lista użytkowników Kalendarz Szukaj Dzisiejsze posty Zaznacz Wszystkie Fora jako Przeczytane
Witamy na HCFOR.pl - Forum bez tabu!!!
Zapraszamy do rejestracji, która umożliwi korzystanie z wszystkich funkcji naszego forum.
Zapomniałem hasła


Bestiarium
Wróć   Katastrofy, egzekucje, mutacje, śmiertelne wypadki, perwersje - forum bez tabu - HcFor > Narkotyki > Wiedza ogólna

Odpowiedz
 
LinkBack Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat Wygląd
  #1 (permalink)  
stare 02-03-2010, 09:03
Avatar Schemat
Senior Member
 
Zarejestrowany: Oct 2008
Skąd: Bydgoszcz
Reputacja: 1930
Schemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant future
Postów: 451
Schemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant future
Domyślnie Legalne środki odurzające

LEGAL
HIGHS
Zwięzła encyklopedia
legalnych ziół i substancji
o właściwościach psychoaktywnych
Adam Gottlieb
tłumaczenie: DziQ
Wielkie dzięki wszystkim, którzy pomogli mi w tłumaczeniu nazw chemicznych!
***
Ksią ka ta nie ma na celu promowania czy zachęcania do posiadania, u ywania lub
produkowania jakichkolwiek substancji nielegalnych. Przedstawione materiały powinny być
wykorzystywane jedynie w celach edukacyjnych.
Regulacje prawne dotyczące opisanych tu środków mogą się zmienić. Pamiętaj – nawet
legalne narkotyki mogą być niebezpieczne. Przed korzystaniem z jakichkolwiek narkotyków
skonsultuj się z lekarzem.
***
Od DziQa – pominąłem w tłumaczeniu dane niepotrzebne lub mogące być nieaktualne – t.j.
adresy i nazwy dostawców, instytucji, kościołów. Ksią ka jest w końcu z 1970 roku.

***
PRZEDMOWA
Opisywane w tej ksią ce środki są legalne, mimo i posiadają właściwości
psychoaktywne. Niektóre z nich są du o potę niejsze, ni wiele substancji nielegalnych. Nie
zostały one oznaczone jako nielegalne przez prawo federalne i stanowe poniewa są dosyć
słabo znane i nie podejrzewa się je o właściwości odurzające. Choć substancje takie jak LSA
lub meskalina są kontrolowane prawnie z 21 artykułu United States Code (wersja z 1970
roku), to ich źródła roślinne (poza sporyszem i peyotlem) nie są. Dlatego te legalne jest
posiadanie kaktusów San Pedro, nasionek powoju, powoju hawajskiego etc., o ile nie istnieje
podejrzenie o u ywanie ich w celach innych ni normalne – ogrodnicze lub ozdobne.
Materiały tu przedstawione są legalne w momencie pisania tej ksią ki (i raczej wszystkie
nadal są – przyp. DziQa). W przyszłości mogą zostać zdelegalizowane. Dla niektórych
czytelników mo e okazać się interesujące, e Kościół Drzewa ycia (Church of The of Life)
zadeklarował u ywanie większości przedstawionych substancji jako ich sakramentów
religijnych. Poniewa te substancje były legalne podczas zakładania Kościoła, u ywanie ich
nie mo e zostać zabronione członkom bez bezpośredniego złamania konstytucyjnego prawa
do wolności wyznania.
Choć istnieją federalne i stanowe regulacje dotyczące grzybów zawierających
psylocybinę oraz peyotlu, zawarliśmy o nich informację w naszej ksią ce. Zrobiliśmy to z
powodu rzucającej się w oczy słabości prawnej. Członkowie Rdzennego Kościoła
Amerykańskiego (American Native Church) mogą u ywać Peyotlu, poniewa był on
u ywany przez rdzennych Amerykanów jako sakrament religijny długo zanim kaukascy
imigranci i ich potomkowie obmyślili przeciwko niemu prawo. Nawet dzisiaj, legalne szkółki
kaktusowe przesyłają jawnie i bezkarnie sadzonki i nasiona kaktusa do wszystkich części
kraju.
Wiele grzybów zawierających psylocybinę rośnie w stanie dzikim na terenie Stanów
Zjednoczonych, więc nie ma mo liwości ich kontrolowania. Po opublikowaniu tej ksią ki
zaczęła się prawdziwa grzybowa rewolucja. Headshopy i sklepy internetowe sprzedają
kompletne zestawy do hodowli Psilocybe cubensis (wraz z odciskami). Ra ąca ignorancja
prawodawców sprawiła, e w 21 artykule United States Code alkaloid psylocyna (ang.
psylocin) została zapisana błędnie (jako ang. psylocyn). Jest to mały błąd tego samego
rodzaju, co klasyfikacja kokainy jako narkotyku w poprawce do Drugs Import and Export Act
z 1922 roku, która celowo podtrzymuje błąd po dziś dzień.
Celem tej ksią ki jest zapewnienie u ytkownikowi treściwej informacji na temat
ró nych legalnych Surowieców psychoaktywnych, z właczeniem Surowiecu roślinnego w
nieprzetworzonej formie, jak równie substancji chemicznych zsyntezowanych lub
wyekstraktowanych z naturalnych minerałów. Dla ka dego istnieje krótki opis, metoda
przygotowania, dawkowanie i metoda za ycia, analiza aktywnych substancji, jak równie
przeciwwskazania (efekty uboczne, niebezpieczeństwa etc.).
Niektóre z przedstawionych tutaj materiałów są bardzo niebezpieczne, a korzystanie z
nich niezalecane. Zostały jednak zawarte, poniewa wiele osób i tak jest zainteresowanych
eksperymentowaniem z nimi. Uwa amy, e jest przedyskutowanie ich jest wa ne, przy
jednoczesnym ostrze eniu i wyjaśnieniu niebezpieczeństw.
Choć jesteśmy pewni dokładności zawartych tutaj informacji, nie mo emy
przyjmować odpowiedzialności za doświadczenia osób korzystających z niniejszych danych
w ich osobistym u ytkowaniu narkotyków.
Ksią ka ta jest wkładem w świat informacji i wiedzy ogólnej. Nie mo e być odbierana
jako zachęta lub aprobata do u ywania opisanych środków ze strony autora lub wydawnictwa
(lub tłumacza ).
###
LEGAL HIGHS
SEMIKARBAZON ADRENOCHROMU
– semikarbazyd 3-hydroksy-1-metylo-5,6-
indolinodionu.
Surowiec: Utleniona epinefryna (adrenalina) z semikarbazydem.
Zastosowanie: 100mg zostaje całkowicie rozpuszczone w wystarczającej ilości
alkoholu, roztopionym tłuszczu (maśle) lub oleju roślinnym i za yte doustnie. W/w substancje
muszą zostać u yte z powodu kiepskiej rozpuszczalności w wodzie.
Efekty: Stymulacja fizyczna, błogostan, lekkie osłabienie procesów myślowych
Przeciwwskazania: Nie odnotowano. Działa jako ogólnoustrojowy hemostatyk
zapobiegając krwawieniu z naczyń włoskowatych. Adrenochrom powoduje chemicznie
indukowaną schizofrenię, jego semikarbazon nie wykazuje takiego działania.
ALFA-CHLOROGLUKOZAPIRANOZA – alfa-D-chloroglukozapiranoza.
Surowiec: Syntetyczna substancja otrzymywana poprzez przeprowadzenie reakcji
aldehydu trójchlorooctowego z glukozą pod wpływem ciepła.
Zastosowanie: 350-500mg doustnie.
Efekty: Euforiant działający na centralny układ nerwowy w sposób podobny do PCP
(fencyklidyny), z działaniem na umysł w sposób podobny do palenia haszyszu
Przeciwwskazania: Choć jest depresant, u niektórych osób mo e wywołać nerwowość.
Jest mniej toksyczny ni PCP lub aldehyd trójchlorooctowy. Niebezpieczny w połączeniu z
alkoholem (nawet piwem). Mo e wywołać drgawki.
Azaron – 1,2,4-trimetoksy-5-propenylobenzen lub 2,4,5-trimetoksy-1-
benzen.
Surowiec: Substancja zbli ona do meskaliny i amfetamin występująca w korzeniach
tataraku zwyczajnego (Acorus calamus) oraz kopytnika (Asarum). Jest chemicznym
prekursorem TMA-2 (2,4,5-trimetyloksyamfetaminy), halucynogenu 18 razy silniejszego od
meskaliny. Azaron jest przetwarzany do TMA-2 przez organizm na krótko po spo yciu.
Zastosowanie: 45-350mg doustnie na pusty ołądek. U ró nych osób występuje ró na
wra liwość na środek.
Efekty: Działa jednocześnie stymulująco, halucynogennie i uspokajająco. Cechy te
zale ne są od dawki i za ywającego. Działanie stymulujące centralny układ nerwowy i
przeciwskurczowe.
Przeciwwskazania: Nie powinien być za ywany wraz z inhibitorami MAO.
SIARCZAN ATROPINY
Surowiec: Siarczan alkaloidu tropanowego występującego w wilczej jagodzie,
bieluniu i kilku innych roślinach.
Zastosowanie: 0,5-5mg doustnie.
Efekty: Współzawodniczący inhibitor acetylocholiny po stronie receptora. Nie
zapobiega uwalnianiu acetylocholiny. Halucynogen, zbli ony do skopolaminy, ale
wytwarzający większą stymulację i mniejsze otępienie. Potęguje działanie innych substancji
psychoaktywnych, włączając w to opium, konopie, alkaloidy harmalowe, meskalinę.
Przeciwwskazania: Wysoce toksyczne. Efektami ubocznymi są: suchość i wra liwość
błon śluzowych, nieostry wzrok, trudności z oddawaniem moczu, silne halucynacje, amnezja
wsteczna utrzymująca się od kilku godzin do kilku dni. Nie zalecane bez nadzoru specjalisty.
Mo liwe uszkodzenie mózgu przy du ych dawkach.
WILCZA JAGODA – Pokrzyk. Atropa belladonna, rodzina Solanaceae (psiankowate).
Surowiec: Liście i korzenie byliny występującej na lesistych wzniesieniach i
zacienionych obszarach środkowej i południowej Europy, w północno-wschodniej Azji i
Algierii. Znaturalizowana w USA.
Zastosowanie: 30-200mg pokruszonych ususzonych liści lub 30-120mg korzeni
przyjętych doustnie lub palonych.
Aktywne składniki: Atropina, skopolamina i inne alkaloidy tropanowe. Liście
zawierają łącznie 0,3-0,5% alkaloidów, korzenie 0,4-0,7%.
Efekty: Działanie halucynogenne, hipnotyczne, przeciwcholinergiczne (inhibitor
acetylocholiny – przyp. DziQa)
Przeciwwskazania: Ekstremalnie toksyczne. Nawet umiarkowane dawki mogą okazać
się śmiertelne. Korzenie zawierają apoatropinę, która mo e być zabójcza nawet w małych
dawkach, szczególnie przy przyjmowaniu doustnym. Za ywanie niezalecane. Patrz równie
ATROPINA i SKOPOLAMINA.
BETEL – Palma kateszowa, Areca catechu, rodzina Palmaceae (palmy)
Surowiec: du e orzechy tej Azjatyckiej palmy.
Zastosowanie: sproszkowany orzech jest owinięty w liść pieprzu betelowego (Piper
chavica betel) i zmieszany z wapnem gaszonym, ywicą Malezyjskiej akacji (Acacia catechu)
oraz gałką muszkatołową, kardamonem lub innymi przyprawami. Ta mieszanka jest
umieszczana w ustach i uta przez kilka godzin.
Aktywne składniki: arekolina (N-metylo-1,2,5,6-czterohydronikotynian metylu), która
jest uwalniana z orzecha pod wpływem śliny i czasu. Liście betelu zawierają chawikol,
allilopirokatechol, chawibetol, kaninen.
Efekty: Arekolina działa stymulująco na centralny układ nerwowy. Przyśpiesza
oddech i spowalnia bicie serca. Liście betelu mają łagodne właściwości stymulujące.
Przeciwwskazania: Nadmiar arekoliny przy nadmiernym u yciu albo przy stosowaniu
niedojrzałych orzechów mo e wywołać zawroty głowy, wymioty, biegunkę i drgawki.
Regularne u ywanie barwi jamę ustną, dziąsła i zęby na czerwono (z powodu ywicy akacji).
Długie nadu ywanie orzechów betelowych osłabia mo liwości seksualne.
BROOM – (Genista, Cytisus, Spartium), rodzina Leguminosae (strączkowe).
Surowiec: płatki kilku gatunków, w tym Janowca kanaryjskiego (Genista canariensis),
arnowca miotlastego (Cytisus scoparius) oraz Ginstera (Spartium junceum).
Zastosowanie: płatki są zbierane, starzone w zamkniętym słoiku przez 10 dni, suszone
i skręcane w papierosy. Dym jest inhalowany i wstrzymywany w płucach.
Aktywne składniki: cytyzyna (toksyczna pirydyna).
Efekty: jeden papieros wywołuje uczucie relaksu przez 2 godziny. Większa ilość
wywołuje dłu ej trwające efekty (4-5 godzin). Relaksacja jest najsilniejsza w ciągu dwóch
pierwszych godzin, po niej następują czujność oraz wyostrzenie kolorów bez halucynacji.
Przeciwwskazania: zazwyczaj nie występują efekty niepo ądane czy kac. Niektóre
osoby doświadczają lekkiego bólu głowy zaraz po paleniu. Kwiaty są ekstremalnie toksyczne
przy zjedzeniu. Posiada właściwości stymulujące serce podobne do naparstnicy.
Dostępność: powszechne w parkach i ogrodach (w Polsce u ywane do wzmacniania
wydm, powszechne na nieu ytkach – przyp. DziQa)
CABEZA DE ANGEL – Calliandra anomala, rodzina Leguminosae (strączkowe).
Surowiec: ywica krzewu wraz z miękkimi, purpurowymi kwiatkami. Występuje na
równinach i górskich regionach Meksyku i Gwatemali, czasami jest uprawiana jako roślina
ozdobna w Kalifornii.
Zastosowanie: Pierwotnie u ywana przez Azteków. Nacięcia są robione w korze,
ywica zbierana przez kilka dni, suszona, prasowana, mieszana z popiołem i wciągana nosem.
Aktywne składniki: Nieznane.
Efekty: Hipnotyczne, indukuje sen. W medycynie u ywana przy obrzękach, gorączce,
malarii.
Przeciwwskazania: Nieznane.
TATARAK – Tatarak zwyczajny (Acorus calamus), rodzina Araceae (obrazkowate)
Surowiec: kłącza wysokiej, aromatycznej rośliny o mieczowatych liściach
występującej na bagnach i brzegach jezior oraz strumyków w Europie, Azji, Ameryce
Północnej od Nowej Szkocji po Minnesotę, na szerokościach geograficznych od Florydy do
Teksasu.
Zastosowanie: kłącza są zbierane późną jesienią lub wiosną, myte, obrywane z
mniejszych korzeni i suszone w umiarkowanej temperaturze. Kłącza mogą być ute lub pite w
postaci naparu z rozdrobnionych fragmentów. Dawką jest od 2 do 10 cali (od 5 do 25cm –
przyp. DziQa). Korzeń z czasem traci swoje właściwości. Zazwyczaj nieaktywny po roku.
Przechowywać w zamkniętym pojemniku w suchym i ciemnym miejscu.
Aktywne składniki: azaron i beta-azaron
Efekty: Kawałek korzenia grubości ołówka i długości 2 cali wywołuje uczucie
stymulacji i zadowolenia. Kawałek długości 10 cali działa psychedelicznie i halucynogennie.
Przeciwwskazania: FDA (Food and Drug Administration – zajmuje się regulowaniem
sprzeda y produktów spo ywczych i leków – przyp. DziQa) wyraziła dezaprobatę dla
sprzeda y i u ywania tataraku i wydała prośbę o nie sprzedawanie tataraku przez sklepy
zielarskie. Dyrektywa FDA była po prostu „grzecznym słowem” przeciwko zagro eniu
wolnej dystrybucji tataraku, jednak nie zakazem. Obecnie nie ma adnych przepisów
przeciwko tatarakowi. Niektóre badania wykazują, e podawanie oleju tatarakowego
szczurom zwiększało u nich ryzyko zachorowania na raka mózgu. Wielu Indian
zamieszkujących Północną Albertę uje tatarak dla higieny jamy ustnej i jako stymulant. Nie
wydaje się, aby doznawali jakichkolwiek negatywnych skutków. Co więcej, u ytkownicy
wydają się być ogólnie bardziej zdrowi ni nie u ywający tataraku.
CALEA – Calea zacatechichi, rodzina Compositae (zło one).
Surowiec: Liście krzewu występującego w centralnym Meksyku i na Costa Rica’e.
Zastosowanie: ok. 28g pokruszonych ususzonych liści jest zalewane trochę ponad pół
litra wody lub robiony jest ekstrakt alkoholowy. Herbata jest powoli wypijana. Papieros z liści
mo e być wypalony dla spotęgowania efektów.
Aktywne składniki: W Calea’i nie znaleziono alkaloidów. Psychoaktywny składnik
jest nieznane, ale uwa a się za niego aromatyczną i gorzką zasada.
Efekty: Uczucie relaksu po 30 minutach ze zwiększoną świadomością bicia serca.
Jedna uncja (28g) oczyszcza umysł i zmysły. Większe ilości mogą indukować halucynacje.
Przeciwwskazania: Nieznane.
ESZOLCJA KALIFORNIJSKA – Eschscholtzia californica, rodzina Papaveraceae
(makowate).
Surowiec: liście, kwiaty i torebki nasienne występującego powszechnie w stanie
dzikim kwiatu.
Zastosowanie: Surowiec roślinny jest suszony, następnie palony.
Aktywne składniki: alkaloidy zbli one do opiumowych: protopina, chelerythryna,
sangwinaryna, alfa- i beta-homochelidonina oraz kilka glikozydów.
Efekty: Bardzo łagodna marihuanopodobna euforia trwająca 20-30 minut. Ekstrakt z
rośliny mo e dawać mocniejsze efekty przy paleniu lub przyjmowaniu doustnym.
Przeciwwskazania: Brak wyraźnych efektów ubocznych. Nie uzale nia. Mo e być
nieskuteczna przy ponownym u yciu w ciągu 24 godzin.
Dostępność: W Kalifornii w stanie dzikim. Jest tam rośliną chronioną.
KOCIMIĘTKA – Nepeta cataria, rodzina Labiatae (wargowe).
Zastosowanie: Liście są palone same lub w równych ilościach wymieszane z tytoniem.
Poza tym, mo na nanieść ekstrakt na tytoń lub inny Surowiec do palenia.
Aktywne składniki: metabilaceton, nepetolakton, kwas nepetalowy.
Efekty: Łagodna marihuanopodobna euforia, bardziej intensywna i dłu ej trwająca z
tytoniem.
Przeciwwskazania: Brak znanych groźnych efektów ubocznych. Tytoń jest groźny i
uzale niający.
Dostępność: Sklepy zoologiczne.
ARGEMON MEKSYKAŃSKI (Mak kolczasty) – Argemone mexicana, rodzina
Papaveraceae (makowate)
Surowiec: Nasiona i złoty sok z niedojrzałych torebek nasiennych byliny o
kolczastych liściach i ółtych kwiatach występującej na suchych polach i w pobli ach dróg w
południowozachodniej części USA i Meksyku.
Zastosowanie: Torebka nasienna jest przekłuwana lub otwierana, sok zbierany,
suszony, palony lub jedzony jak opium.
Aktywne składniki: protopina, berberyna (alkaloidy zbli one do morfiny) oraz kilka
izocholin.
Efekty: Działanie uspokajające, przeciwbólowe, euforyzujące. Nasiona wykazują
łagodne działanie halucynogenne.
Przeciwwskazania: Brak przy ostro nym stosowaniu. Długotrwałe stosowanie mo e
przyśpieszać postęp jaskry oraz powodować obrzęki.
CHODAT, HSIAO-TS'AO – Polygala sibirica, Polygala tenuifolia, rodzina Polygalaceae
(krzy ownicowate)
Surowiec: ółtobrązowe korzenie o ostro-słodkim smaku rośliny pochodzącej z części
Azji znajdującej się w umiarkowanej strefie klimatycznej (północne Chiny i Japonia)
Zastosowanie: ły eczka do herbaty korzeni parzona jak herbata lub sproszkowana i
zmieszana z innymi ziołami. Za ywana codziennie przez kilka tygodni.
Aktywne składniki: senegina (wagowo 7% suszonego surowca).
Efekty: Wiele zastosowań medycznych. W medycynie Taoistycznej u ywana do
poprawienia pamięci i mo liwości umysłowych.
Przeciwwskazania: Nieznane. Przyjęcie nadmiaru mo e wywołać wymioty.
COLORINES – Erythrina flabelliformis i inne gatunki, rodzina Leguminosae (strączkowate)
Surowiec: jasnoczerwone nasiona pochodzące z drzewiastych krzewów lub drzew
występujących w południowo-zachodniej części USA, Meksyku oraz Gwatemali.
Zastosowanie: 1/4-1/2 nasiona jest uta i połykana
Aktywne składniki: Nieustalone toksyczne indole oraz izocholiny.
Efekty: Otumanienie i halucynacje.
Przeciwwskazania: Ekstremalnie toksyczne. Niezalecane. (Podobno ju jedno
nasionko mo e zabić dorosłego człowieka – przyp. DziQa)
Dostępność: W stanie dzikim na równinnych, suchych obszarach.
DAMIANA – Turnera diffusa, rodzina
Surowiec: aromatyczne liście krzewu rosnącego w tropikach Ameryki, Teksasie oraz
Kalifornii.
Zastosowanie: 2 ły eczki do herbaty liści gotowane na wolnym ogniu w ok. pół litra
wody. Herbatę nale y pić, jednocześnie spalając fajkę liści.
Aktywne składniki: Nieznana zasada w oleistej części ekstraktu.
Efekty: Łagodne działanie afrodyzyjne i marihuanopodobna euforia utrzymująca się 1-
1,5 godziny. Regularne u ywanie ma działanie wzmacniające organy płciowe.
Przeciwwskazania: Gryzący, nieprzyjemny dym, najlepiej u ywać fajki wodnej.
Herbata ma lekko gorzki smak, mo na dodać miód. Wg niektórych długotrwałe stosowanie
mo e być toksyczne dla wątroby.
KOPER OGRODOWY -- Anethum graveolens, rodzina Ubelliferae (selerowate)
Surowiec: Olej z nasion.
Zastosowanie: Olej jest przyjmowany doustnie.
Aktywne składniki: dillapiol (nieaminowy prekursor 2,3-dimetoksy-4,5-
metylenodioksyamfetaminy [DMMDA-2])
Efekty i przeciwwskazania: Patrz PIETRUSZKA
Dostępność: Dział z przyprawami w sklepach spo ywczych, sklepy zielarskie.
__________________
[/B]
...podasz rękę, a ci głupcy zobaczą brzytwę – i nazwą Cię ignorantem...
[/COLOR]
"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" - Jezus Chrystus
Odpowiedź z Cytatem
  #1.5
Kontekstowy

Avatar Pani Kontekstowa
 
Avatar
Skąd: HCFOR
Wiek: 28
Postów: 760
Legalne środki odurzające

loading...
 
  #2 (permalink)  
stare 02-03-2010, 09:07
Avatar Schemat
Senior Member
 
Zarejestrowany: Oct 2008
Skąd: Bydgoszcz
Reputacja: 1930
Schemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant future
Postów: 451
Schemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant future
Domyślnie

DONANA -- Coryphanta macromeris, rodzina Cactaceae (kaktusy)
Surowiec: Mały, kolczasty kaktus z północnego Meksyku i południowego Teksasu.
Zastosowanie: kolce zostają usunięte, a 8-12 świe ych lub ususzonych kaktusów
nale y zjeść na pusty ołądek. Mogą być ute lub pokruszone i parzone przez godzinę jako
napar.
Aktywne składniki: makromeryna (L-alpha-3,4-dimetoksyfenyl-beta-
dimetyloaminoetanol), beta-fenetylamina pięciokrotnie słabsza od meskaliny.
Efekty: Halucynogen, częściowo zbli ony do meskaliny.
Przeciwwskazania: Nie przyjmować w du ych dawkach z silnymi inhibitorami MAO.
Innych nie stwierdzono.
EPENA – nazywana równie yopo. Virola calophylla, rodina Myristicaceae
(muszkatołowcowate).
Surowiec: Czerwona ywica znajdująca się pod korą drzewa występującego w lasach
deszczowych Kolumbii i Brazylii.
Zastosowanie: ywica jest zeskrobywana i gotowana, suszona, prasowana, mieszana z
popiołem i wciągana nosem.
Aktywne składniki: N,N-dimetylotryptamina (DMT), 5-metoksy-N,N-
dimetylotryptamina (5-MeO-DMT), bufoteina.
Efekty: Potę ne, natychmiastowe działanie halucynogenne. Szczytowe efekty trwają
około 30 minut. Zmiany kolorów i rozmiarów, zawroty głowy. Następnie uczucie mocy,
przyjemna stymulacja trwająca kilka godzin.
Przeciwwskazania: Zbyt du a dawka mo e wywołać ból głowy i dezorientację przez
pierwsze 5 minut. Mo e wywołać nudności przy pełnym ołądku. Ból fizyczny lub
dyskomfort mo e zostać wzmocniony przez pierwsze 10 minut. Inhibitor MAO.
5-FLUORO-A-METYLOTRYPTAMINA
Surowiec: Syntetyczna tryptamina.
Zastosowanie: 25mg doustnie.
Efekty: Halucynogen i stymulant; wywołuje stany „snu na jawie” zbli one do
psylocybiny, ale bez zmęczenia i ospałości.
Przeciwwskazania: Inhibitor MAO
Przypis: Inne zmetylizowane tryptaminy z podobnymi właściwościami
psychoaktywnymi włączając w to: 6-fluoro-alfa-methylotrypta-5-metylotrzyptaminę, N-
metylotryptaminę, 5-metylotryptaminę. Dawkowanie, efekty i przeciwwskazania są prawie
takie same dla nich jak i dla omówionej substancji. Niektóre niezmetylowane pochodne są
równie aktywne, włączając w to 5-flurorotryptaminę oraz 5- i 6-fluorotryptofan.
MUCHOMOR CZERWONY – Amanita muscaria, rodzina Agaricaceae (muchomorowate).
Surowiec: Grzyb o czerwonym kapeluszu z białymi plamkami występujący w lasach
brzozowych i sosnowych podczas pory deszczowej w północnej strefie umiarkowanej na
wschodniej i zachodniej półkuli.
Zastosowanie: Grzyby zostają zebrane i wysuszone w pełnym słońcu lub w piekarniku
w 200 stopniach (prawdopodobnie chodzi o stopnie Fahrenheita = około 95C, radzę
skonfrontować info z innymi źródłami – dop. DziQa). Nie więcej ni jeden średniej wielkości
grzyb powinien być zjedzony zanim własna wra liwość zostanie ustalona.
Aktywne składniki: muskimol; kwas iboteinowy, który zmienia się w muskimol
podczas suszenia. Obecna jest równie pewna ilość muskaryny, ale z powodu trudności w
pokonaniu bariery krew-mózg uwa a się, e nie jest ona odpowiedzialna za efekty
psychoaktywne.
Efekty: Efekty ró nią się w zale ności od u ytkownika, pochodzenia grzyba i dawki.
Zazwyczaj mamy do czynienia z zawrotami głowy, swędzeniem oraz nudnościami po 30
minutach, następnie drętwością stóp oraz półsnem przez 2 godzin, z kolorowymi wizjami i
zintensyfikowanym odbieraniem dźwięków. Po tym mo na doznać uczucia mocy, ogromnej
energii oraz siły. Halucynacje oraz zaburzenia wielkości są powszechne. Całe doświadczenie
trwa około 5-6 godzin. Muskimol jest halucynogenem działającym na centralny układ
nerwowy. Kwas iboteinowy powoduje czerwone wykwity skórne oraz letarg. Muskaryna jest
wysoce toksycznym halucynogenem.
Przeciwwskazania: przed zbiorem tych lub jakichkolwiek innych grzybów powinno
się być co do ich właściwej identyfikacji. Kilka blisko spokrewnionych gatunków muchomora
jest ekstremalnie toksycznych, włączając w to Amanita pantherina, A. virosa, A. verna oraz
A. phalloides (muchomor sromotnikowy). Trzy grzyby to maksymalna zalecana dawka.
Przypis: Większość spo ytego muskimolu przechodzi nieprzetworzona do moczu.
Syberyjscy u ytkownicy grzybów pili mocz, aby powtórnie wykorzystać substancje
psychoaktywne.
Dostępność: Musi zostać zebrany z naturalnego stanowiska.
GI'-I-SA-WA – Lycoperdon marginatum oraz L. mixtecorum, rodzina Lycoperdaceae.
Surowiec: Purchawkowaty grzyb występujący na du ych wysokościach w
umiarkowanych lasach w Meksyku.
Zastosowanie: Purchawka i/lub zarodnik są przyjmowane doustnie.
Aktywne składniki: niezidentyfikowany alkaloid.
Efekt: Stan półsnu z omamami słuchowymi (głosami, echem, innymi dźwiękami).
Przeciwwskazania: Nieznane.
Dostępność: Niektóre pokrewne gatunki rosną w stanie dzikim w USA.
GUARANA – Paullinia cupana, rodzina Sapindaceae (mydleńcowate)
Surowiec: Nasiona drzewiastej liany z lasów Brazylii.
Zastosowanie: Spleśniałe nasiona są mielone, mieszane z mączką maniokową i wodą,
aby powstała papka, suszona po uformowaniu w walec. Do u ytku pół ły eczki do herbaty
jest zdrapywane, rozpuszczane w kubku gorącej wody z miodem i pite.
Aktywne składniki: kofeina 5% (2-1/2 raza więcej ni kawa)
Efekty: Stymulant.
Przeciwwskazania: Długotrwałe nadmierne u ywanie kofeiny mo e wywołać
nerwowość, bezsenność, nałóg.
HARMINA – 7-metoksy-1-metylo-9H-pirydo (3,4-b) indol
Surowiec: Alkaloid indolowy występujący w kilku miejscach włączając w to
Banisteriopsis caapi (z którego mieszkańcy Ameryki Południowej przygotowywują
halucynogenny napój yage), Peganum harmala (ruta stepowa), Zygophyllum fabago oraz
Passiflora incarnata.
Zastosowanie: 25-750mg harminy (patrz efekty) jest przyjmowane doustnie na pusty
ołądek. W formie chlorowodorku harmina mo e być wciągana nosem (20-200mg).
Wstrzykiwane dawki są ni sze: SC 40-70mg, IV 10-30mg. Kiepsko absorbowana przez
ołądek. Małe dawki (20-200mg) są efektywne podjęzykowo lub przez jamę ustną.
Efekty: Harmina i pokrewne alkaloidy są antagonistami seretoniny, halucynogenami,
stymulantami ośrodkowego układu nerwowego, oraz krótkotrwałymi inhibitorami MAO (100
x silniejszymi ni iproniazyd, jednak działającymi tylko godzin). Małe dawki (25-50mg)
działają jako łagodny i terapeutyczny stymulant umysłowy, czasem wywołujący ospałość na
1-2 godziny. Większe dawki do 750mg dają efekty halucynogenne, o intensywności ró niącej
się w zale ności od za ywającego. Dawki 25-250mg brane z LSD albo psylocybiną zmieniają
jakość końcowego doświadczenia. Zanotowano doświadczania telepatyczne przy tych
kombinacjach.
Przeciwwskazania: Harmina jest krótkotrwałym inhibitorem MAO. Nie powinna być
łączona z alkoholem i pewnym jedzeniem i lekami / narkotykami (patrz lista). Przy wciąganiu
nosem, harmina mo e dra nić jamę nosową. Du e dawki mogą wpłynąć depresyjne na
ośrodkowy układ nerwowy. Z powodu osobistej wra liwości dawka taka mo e wynosić 250-
750mg.
Przypis: ró ne inne alkaloidy harmalowe ró nią się mocą. Równowartością 10mg
harminy jest 50mg harmaliny, 35mg trójhydroharmanu, 25mg harmalolu lub harmolu, 4mg
motoksyharmalanu. Alkaloidy harmalowe działają synergicznie (wzajemnie wzmacniająco),
najlepiej jeśli są połączone w odpowiednich proporcjach. Alkaloidy tropanowe równie
wzmacniają harmalowe. Harmol i harmalol (fenole) przy przedawkowaniu mogą powodować
postępujący parali ośrodkowego układu nerwowego.
POWÓJ HAWAJSKI – Hawaiian Baby Woodrose, Argyreia nervosa, rodzina
Convolvulaceae (powojowate).
Surowiec: Nasionka z okrągłych torebek nasiennych pnącej rośliny występującej w
lasach Azji i Hawajów.
Zastosowanie: Nasionka zostają wyjęte z torebek nasiennych, biała warstwa otoczki
jest zdrapywana lub pra ona, następnie nasionka są mielone i jedzone lub namaczane w
wodzie, odsączane, a woda wypita. Dawka 4-8 nasionek.
Aktywne składniki: LSA oraz spokrewnione substancje.
Efekt: Podobne do LSD doświadczenie, któremu towarzyszy ogromne zmęczenie.
Przez pierwszą godzinę lub dwie mo na doświadczać nudności. Całe doświadczenie trwa
około 6 godzin. Łagodne efekty mogą się utrzymywać jeszcze przez 12 lub więcej godzin.
Przeciwwskazania: Kobiety w cią y i osoby z tendencjami do zaburzeń pracy wątroby
nie powinny przyjmować LSA.
Przypis DziQa: Nasionka nie pochodzące z Hawajów są najczęściej nieaktywne.
HAWAIIAN LARGE WOODROSE – Merremia tuberosa, rodzina Convolvulaceae
(powojowate).
Surowiec: du e, czarne nasiona z podobnej do lampionu torebki nasiennej
hawajskiego pnącza.
Zastosowanie, Efekty, Przeciwwskazania: podobne do POWOJU HAWAJSKIEGO.
Dawka 4-8 du ych nasion.
WALERIANA – Kozłek lekarski, Valeriana officinalis, rodzina Valerianaceae (kozłkowate).
Surowiec: Korzenie dosyć powszechnej rośliny ogrodowej.
Zastosowanie: ok. 14g surowca gotowanych przez pięć minut w ok. pół litrze wody.
Następnie korzenie nale y odsączyć, a wywar wypić.
Aktywne składniki: chatynina, waleriana (alkaloidy), kwas walerenowy.
Efekty: Usypiające i uspokajające.
Przeciwwskazania: Posiada nieprzyjemny zapach, ale znośny smak. Mo na dodać
miód.
LULEK CZARNY – Hyoscyamus niger, family Solanaceae (psiankowate).
Surowiec: Ró ne części pokrytej włoskami, śmierdzącej rośliny jednorocznej lub
byliny występującej w okolicach śmietnisk, dróg oraz piaszczystych obszarach Europy
(czasem USA).
Zastosowanie: Liście i nasionka są palone w Indiach i Afryce dla uzyskania efektu
odurzającego. Korzenie są wykorzystywane do gotowania wywaru.
Aktywne składniki: hioscjamina, skopolamina i inne alkaloidy tropanowe.
Efekty: Działanie halucynogenne i uspokajające. Hiosjamina wykazuje działanie
podobne do atropiny ale potę niejsze na obwodowy układ nerwowy.
Przeciwwskazania: Takie same jak przy bieluniu. Średniowieczne europejskie
czarownice twierdziły, e nadmierne u ywanie mo e wywołać permanentne szaleństwo.
CHMIEL – Humulus lupulus, rodzina Cannabinaceae (konopiowate).
Surowiec: Płatkowate i przyjemnie gorzkie szyszki u ywanej do nadawania smaku
piwu byliny.
Zastosowanie: Mo e być palony jak marihuana, ekstraktowany przy u yciu alkoholu
lub mo e słu yć do przygotowania naparu (ok. 28g/0,5l wody).
Aktywne składniki: lupulina ( ywicza substancja chemicznie zbli ona do THC).
Efekty: Uspokajające. Przy paleniu daje łagodny, marihuanopodobny high, z
właściwościami uspokajającymi.
Przeciwwskazania: Nadmierne u ycie przez długi okres czasu mo e wywołać zawroty
głowy, otępienie umysłowe oraz łagodne objawy ółtaczki u niektórych osób.
Przypis: Kilka popularnych ksią ek dotyczących uprawy konopi mówi, e pnącza
chmielu mo na zaszczepić na bryle korzeniowej marihuany. Wynikiem tego zabiegu będzie
roślina wyglądająca na normalny chmiel, jednak zawierająca aktywne składniki marihuany.
Oznacza to, e ludzie mogą uprawiać własną marihuanę zamaskowaną jako chmiel, co sprawi
e nie zostaną wykryci przez władze. Z tego powodu rząd poprosił hodowców o nie
sprzedawanie ludziom sadzonek chmielu. Nie ma adnych przepisów przeciwko chmielowi,
jednak ywe osobniki są teraz trudne do zdobycia. Wartościowe nasionka są rzadkością.
HORTENSJA BUKIETOWA -- Hydrangea paniculata grandiflora, rodzina Saxifragaceae.
Surowiec: Liście pospolitego krzewu ogrodowego.
Zastosowanie: Liście są suszone i palone. Nie przekraczać dawki jednego papierosa.
Aktywne składniki: hydragina, saponina oraz substancje cyjanogenne.
Efekty: Łagodny marihuanopodobny high, otumanienie toksynami.
Przeciwwskazania: Za du o mo e wytworzyć więcej cyjanku, ni organizm jest w
stanie zmetabolizować. Niezalecane.
RAUWOLFIA WĘ OWA – Rauwolfia serpentina, rodzina Apocynaceae (toinowate).
Surowiec: Korzeń krzewu pochodzącego z Indii.
Zastosowanie: 50-150mg korzenia jest utych i połykanych.
Aktywne składniki: rezerpina, reskinamina, johimbina, ajmalina, serpentyna
(alkaloidy indolowe).
Efekty: Zmniejsza ciśnienie krwi, uspokaja umysł bez otępienia i bezwładu. Efekty są
opóźnione przez kilka dni do kilku tygodni poniewa rezerpina musi zostać zmetabolizowana
do innych substancji. W medycynie alkaloidy rauwolfii wykorzystuje się do leczenia
szaleństwa, wykorzystywali je tak e kapłani do osiągnięcia stanów sprzyjających medytacji.
Efekty trwają kilka dni.
Przeciwwskazania: patrz REZERPINA.
ODURZAJĄCA MIĘTA – Lagochilus inebrians, rodzina Libiatae (wargowe).
Surowce: Liście występującego w centralnej Azji krzewu.
Zastosowanie: Liście są suszone, a następnie przygotowywuje się z nich herbatę.
Aktywne składniki: Nieznany alkohol wielowodorowy.
Efekty: Uspokajające, odurzające, lekko halucynogenne.
Przeciwwskazania: Nieznane.
IOCHROMA – Iochroma, rodzina Solanaceae (psiankowate).
Surowiec: liście małego, drzewiastego krzewu z cylindrycznymi kwiatami
(fioletowymi, niebieskimi, szkarłatnymi lub białymi) występującego w zalesionych częściach
Peru, Chile i Kolumbii (najczęściej w Andach); równie uprawianego w ogrodach w USA.
Zastosowanie: Liście są palone lub jest z nich robiony wywar.
Aktywne składniki: Niezdefiniowane (prawdopodobnie alkaloidy tropanowe).
Efekt: Halucynogenny.
Przeciwwskazania: Niewystarczające dane. Nale y zachować ostro ność z
materiałami zawierającymi alkaloidy tropanowe.
JUNIPER – Juniperus macropoda, rodzina Cupressaceae (cyprysowate),
Surowiec: Liście i łodygi krzewu lub drzewa występującego w północno-zachodnim
rejonie Himalajów. Jagody niektórych gatunków są u ywane do produkcji ginu.
Zastosowanie: Liście i łodygi są rozkładane na arze. U ytkownik przykrywa głowę
kocem i wdycha dym.
Aktywne składniki: Czynnik odurzający nieokreślony. Nonakosanol, beta-D-glukozyd
beta-sitosterolu, sugiol (keton diterpenowy) oraz kilka glikozydów i aglikonów zostało
wyodrębnionych.
Efekty: Odurzające, halucynogenne, deliriogenne. Powoduje e u ytkownik porusza
się pobudzony i otumaniony przez kilka minut, następnie wpada w hipnotyczny trans.
Doświadczenie trwa około 30 minut, podczas których u ytkownik mo e doświadczyć wizji, w
których komunikuje się z istotami nadprzyrodzonymi.
Przeciwwskazania: Dokładnie nieznane, ale z pewnością nie jest to narkotyk do
częstego u ywania. Prawdopodobnie toksyczne dla wątroby.
KAVA KAVA – Piper methysticum, rodzina Piperaceae (pieprzowate).
Surowiec: Mią sz korzeniowy i dolne łodygi wysokiego wieloletniego krzewu
pochodzącego z wysp Południowego Pacyfiku, Hawajów i Nowej Gwinei.
Zastosowanie: Na wyspach u ywa się dwóch metod. Jeśli wysuszone korzenie są po
prostu zaparzone przy u yciu wody, rozpuszczalne w wodzie składniki są uwalniane. Herbata
taka jest łagodnie stymulującym napojem. A jeśli surowiec zostanie najpierw prze uty i
wypluty do miski, a następnie wymieszany z mleczkiem kokosowym, do emulsji przedostaną
się mocne, narkotyczne ywice. Jeśli ktoś nie chce prze uwać korzenia przed za yciem, mo e
wykorzystać którąś z poni szych metod, uzyskując ten sam rezultat: (1) ok. 28g zgniecionej
kavy zmieszanej w stosunku 1:10 z wodą lub mleczkiem kokosowym, 2 ły eczkami oleju
kokosowego lub oliwy z oliwek oraz 1 ły eczką lecytyny jest mieszane a płyn osiągnie
mleczny kolor. Porcja na 2-4 osoby. (2) Wyekstraktuj ywice przy u yciu alkoholu
izopropylowego, pozbądź się rozpuszczalnika poprzez jego wyparowanie. Rozpuść
otrzymany wyciąg w niewielkiej ilości brandy, rumu lub wódki. Do osłodzenia mo na dodać
miód. Kieliszek toastowy (jak sądzę 50ml – przyp. DziQa) dla jednej osoby powinien
wystarczyć. Przy pierwszej metodzie uzyskuje się emulsję z ywicznych składników, przy
drugiej rozpuszcza się je w alkoholu. Ta ostatnia jest potę niejszą metodą, poniewa alkohol
szybko wprowadza soki do organizmu.
Aktywne składniki: kawaina, dihydrokawaina, metystycyna, dihydrometystycyna,
jangonina, dihydrojangonina ( ywiczne alfa-pirony).
Efekty: Przyjemna stymulacja po 30 minutach (lub szybciej, przy metodzie z
alkoholem). Po następnych 30 minutach efekty euforyczne, uspokajające oraz hipnotyczne,
ale bez wpływu na sprawność umysłową. Działa depresyjnie na funkcje rdzenia kręgowego, a
nie mózgu. Po ustaniu efektów, u ytkownikowi mo e chcieć się spać. Całe doświadczenie
trwa 2-3 godziny. Po tym czasie pojawia się uczucie przyjemnego relaksu. Brak kaca.
Przeciwwskazania: Ogólnie u ywka nietoksyczna. Jeśli świe y korzeń lub ekstrakt
alkoholowy jest przyjmowany nadmiernie przez kilka miesięcy, mo e wywołać nałóg i
spowodować ółtaczkę, wysypki, niepokój, szorstkość lub owrzodzenie skóry, gorączki,
wyczerpanie fizyczne, utratę apetytu, zaczerwienienie i osłabienie oczu. Stany te znikają wraz
z zaprzestaniem lub zredukowaniem u ywania kavy. Stany nie pojawiają się przy normalnym
u ywaniu (na wyspach – raz na tydzień). Normalnie u ywana kava działa stymulująco i
ogólnie korzystnie.
KHAT – Catha edulis, rodzina Celastraceae (trzmielinowate)
Surowiec: Świe e liście i łodygi krzewu lub drzewa rosnącego w leśnych rejonach
Etiopii. Obecnie uprawiana na ziemiach sąsiednich.
Zastosowanie: Świe e liście są ute lub przygotowywany jest z nich napar.
Aktywne składniki: norpseudoefedryna (inaczej katyna – przyp. DziQa), witamina C
(która pomaga w zwalczeniu niektórych złych efektów narkotyku).
Efekty: Stymulacja, euforia, jasność umysłu, następnie - niekiedy halucynacje
kończące się ospałością, snem lub depresją. Częstotliwość oddychania i puls są
przyśpieszone.
Przeciwwskazania: Przy pierwszych doświadczeniach mogą wystąpić: zawroty głowy,
apatia, ból w nadbrzuszu, obni ona wydajność sercowo-naczyniowa. Długotrwałe u ywanie
mo e doprowadzić do chorób serca, utraty apetytu, zmniejszeniu popędu seksualnego, delirii.
ORZECHY KOLA – Cola nitida, rodzina Sterculiaceae (zatwarowate).
Surowiec: Nasiona afrykańskiego drzewa.
Zastosowanie: Nasiona są ute lub mielone i gotowane w wodzie, 1 ły ka stołowa na
kubek wody.
Aktywne składniki: kofeina 2%, teobromina, kolatyna (glukozyd).
Efekty: Stymulacja i polepszenie wydajności mięśni i systemu nerwowego. Pomaga w
spalaniu tłuszczów i węglowodanów, redukuje spalanie azotu i fosforu w organizmie.
Przeciwwskazania: Długotrwałe, nadmierne przyjmowanie kofeiny mo e powodować
nerwowość, bezsenność, nałóg.
KUTHMITHI – Withania somnifera, rodzina Solanaceae (psiankowate).
Surowiec: Korzenie krzewu występującego na otwartych przestrzeniach we
Południowej Afryce, strefie tropikalnej Afryki i Indiach. Pozostałe części rośliny są u ywane
w medycynie ludowej do znieczulenia miejscowego, liście pomagają pozbyć się wesz, z
owocu wyrabia się mydło.
Zastosowanie: Z korzeni przygotowywany jest napar na gorącej wodzie.
Aktywne składniki: somniferyna, witaferyna i inne alkaloidy.
Efekty: Uspokajające.
Przeciwwskazania: Brak wyraźnych, niechcianych skutków ubocznych. Bezpiecznie
podawana niemowlętom w Afryce.
__________________
[/B]
...podasz rękę, a ci głupcy zobaczą brzytwę – i nazwą Cię ignorantem...
[/COLOR]
"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" - Jezus Chrystus
Odpowiedź z Cytatem
  #3 (permalink)  
stare 02-03-2010, 09:14
Avatar Schemat
Senior Member
 
Zarejestrowany: Oct 2008
Skąd: Bydgoszcz
Reputacja: 1930
Schemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant future
Postów: 451
Schemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant future
Domyślnie

DZIKA DAGGA – Leonotis leonurus, rodzina Labiatae (wargowe). Surowiec: ywica z liści wysokiej byliny pochodzącej z Południowej Afryki,
występującej równie w ogrodach cieplejszych regionów USA.
Zastosowanie: Ciemnozielona ywica jest zdrapywana lub wyekstraktowywana z liści
i kwiatów i dodawana do tytoniu lub innego materiału roślinnego do palenia. Wysuszone
liście mogą być równie palone lub ute.
Aktywne składniki: Niezidentyfikowana ywiczna substancja (prawdopodobnie
leonuryna).
Efekty: Euforyczne, marihuano-podobne doświadczenie.
Przeciwwskazania: Długotrwałe u ywanie mo e doprowadzić do nałogu (równie
silnego co tytoniowy).
TYTOŃ INDIAŃSKI – Strioczka rozdęta, Lobelia inflata, rodzina Lobeliaceae (lobeliowate).
Surowiec: Liście, łodygi i nasiona północnoamerykańskiej rośliny nazywanej niekiedy
tytoniem indiańskim.
Zastosowanie: Mo e być palony lub macerowany – ły ka stołowa na ok. 0,5l wody.
Aktywne składniki: lobelina - 2-[6-(beta-hydroksy-fenyloetylo)-1-metylol-2-
piperydylo] acetofenon oraz spokrewnione alkaloidy.
Efekty: Przy paleniu wywołuje łagodną marihuano-podobną euforię i jasność umysłu.
Herbata działa jednocześnie jako stymulant i relaksant. Mniejsze dawki mają tendencję do
wywoływania stymulacji, większe – relaksacji. Poza tym mo na doświadczyć mrowienia
ciała i wyostrzenia zmysłów.
Przeciwwskazania: Posiada ostry smak, nieprzyjemnie podra nia jamę ustną i gardło.
Mo e wywołać nudności, wymioty i problemy z krą eniem. Palenie mo e wywołać
krótkotrwały ból głowy u osób z tendencją do migren.
BARWINEK RÓ YCZKOWY – Catharanthus roseus, uprzednio Vinca rosea, rodzina
Apocynaceae (toinowate).
Surowiec: Liście wiecznie zielonego krzewu pierwotnie występującego na
Madagaskarze, obecnie uprawianego jako roślina ozdobna w USA, m.in. na Florydzie.
Zastosowanie: Suszone liście są palone.
Aktywne składniki: Alkaloidy indolowe przypominające ibogainę: akkuamina,
katarozyna, windolina, winkrystyna, winblastyna, winkamina.
Efekty: Euforia i halucynacje. Wikamina podnosi mo liwości umysłowe przy
schorzeniach mózgowo-naczyniowych.
Przeciwwskazania: Powoduje natychmiastową redukcję ilości białych krwinek.
Nadmierne lub długie za ywanie powoduje swędzenie i pieczenie skóry, utratę włosów,
ataksję i degenerację tkanki mięśniowej. Bardzo niezalecane.
MANDRAGORA – Mandragora officinarum, rodzina Solanaceae (psiankowate).
Surowiec: Ró ne części, szczególnie pasternako-podobny korzeń byliny rosnącej na
polach i skalistych terenach północnej Europy.
Zastosowanie: Z pokruszonego korzenia przygotowywany jest napar.
Aktywne składniki: Skopolamina, hioscyjamina, mandragoryna i inne alkaloidy
tropanowe.
Efekty: Halucynacje, a następnie podobny do stanu agonii trans i sen.
Przeciwwskazania: Takie, jak przy bieluniu. Podobno wywołuje szaleństwo.
Niezalecane.
GALGANT – Kaempferia galanga, rodzina Zingiberaceae (imbirowate).
Surowiec: Kłącze bezłodygowego ziela występującego w Nowej Gwinei, Indiach,
Malaya’i oraz na Wyspach Korzennych.
Zastosowanie: Kłącze jest ute i połykane.
Aktywne składniki: Niezidentyfikowana/e substancja/e w olejku lotnym kłącza.
Efekty: Halucynogen.
Przeciwwskazania: Nieznane. Posiada długą historię zastosowania w medycynie.
MATE – Ostrokrzew paragwajski, Ilex paraguayensis, rodzina Aquifoliaceae
(ostrokrzewowate).
Surowiec: Liście małego, wiecznie zielonego drzewa występującego przy
strumieniach w lasach Brazylii, Argentyny i Paragwaju.
Zastosowanie: Liście są parzone w gorącej wodzie, a napar pity.r
Aktywne składniki: Kofeina i inne puryny.
Efekty: Stymulant. Lepiej tolerowana przez organizm, ni herbata lub kawa.
Przeciwwskazania: Długotrwałe, nadmierne u ywanie kofeiny mo e wywołać:
nerwowość, bezsenność, nałóg.
MESCAL BEANS -- Sophara secundiflora, rodzina Leguminosae (strączkowe).
Surowiec: Czerwone nasiona wiecznie-zielonego krzewy występującego w Teksasie,
Nowym Meksyku i północnej części Meksyku.
Zastosowanie: 1/4 lub mniejsza część nasiona jest pra ona na ogniu, a zmieni kolor
na ółty, następnie jest mielona, uta i połykana.
Aktywne składniki: cytyzyna (toksyczna pirydyna).
Efekty: Wymioty, odurzenie, przyśpieszone tętno, a następnie przez 3 dni ciągła
ospałość i/lub sen.
Przeciwwskazania: Ekstremalnie toksyczne. Przyjęcie nawet niewiele za du ej dawki
mo e zakończyć się drgawkami i śmiercią. Nasiona były u ywane przez Indian, zanim
odkryli właściwości Pejotlu. Teraz nie są u ywane.
5-MeO-DMT – 5-metoksy-n,n-dimetylotryptamina.
Surowiec: Alkaloid indolowy, występujący w nasionach, torebkach nasiennych, korze
i ywicy kilku Południowoamerykańskich drzew, włączając w to Piptadenia peregrina i
Virola calophylla. Substancja znajduje się w mieszankach yopo, epena i parica.
Zastosowanie: 3,5-5mg jest umieszczane na listku pietruszki i jednym wdechem
spalane w fajce lub kruszone i wciągane nosem.
Efekty: Przytłaczające efekty psychodeliczne następują prawie natychmiastowo,
następnie przechodzą w przyjemne, podobne do LSD odczucie po 2-3 minutach. Mogą
nastąpić zmiany percepcji, włączając w to rozjaśnienie kolorów i makroskopię (zmiany
postrzegania rozmiarów). Całe doświadczenie trwa około 20-30 minut.
Przeciwwskazania: Niektóre osoby doświadczają zawrotów głowy, dezorientacji,
uczucia presji psychicznej podczas pierwszych 2-3 minut, szczególnie przy du ych dawkach.
Jeśli to nastąpi, najlepiej spróbować się zrelaksować i poddać doświadczeniu, poniewa
odczucia te mijają szybko i ustępują przyjemniejszym. Nie nale y stosować 5-MeO-DMT na
pełny ołądek lub przy wzdęciach, poniewa mogą wystąpić nudności. Narkotyk nie
powoduje kaca lub innych niechcianych skutków ubocznych po ustąpieniu efektów.
Niektórzy czują przyjemną stymulację przez kilka godzin po za yciu. Jeśli środek zostanie
za yty za późno przed pójściem spać, mo e utrudniać zaśnięcie. Z powodu intensywności
pierwszych efektów nie nale y za ywać substancji podczas prowadzenia pojazdów. Bardzo
du e dawki – wystarczające by wywołać intensywny napływ krwi do mózgu – mogą przerwać
słabe naczynka krwionośne w mózgu. Długotrwałe, nadmierne u ywanie mo e upośledzać
zdolności umysłowe. Inhibitor MAO (patrz lista niebezpiecznych kombinacji).
HERBATA MORMONÓW – Ephedra nevadensis, rodzina Gnetaceae (gniotowce).
Surowiec: Wszystkie naziemne części bezlistnego krzewu pochodzącego z północno-
zachodniej Ameryki.
Zastosowanie: ok.14g/0,5l wody gotowane 10 minut.
Aktywne składniki: d-norpseudoefedryna (przypis: w przeciwieństwie do azjatyckich
okazów Ephedra sinica, Ephedra nevadensis zawiera bardzo małe ilości lub wcale nie zawiera
efedryny).
Efekty: Symulant. Poza tym ma działanie polepszające krą enie i łagodzące astmę.
Przeciwwskazania: adne powa ne skutki uboczne nie są znane. Przy regularnym
stosowaniu mo e wystąpić brak apetytu.
WILEC BŁĘKITNY—Ipomoea violacea, rodzina Convolvulaceae (powojowate).
Surowiec: Nasiona i w mniejszym stopniu pozostałe części rośliny, poza korzeniami.
Najsilniejsze odmiany to: Heavenly Blue, Pearly Gates, Flying Saucers, Wedding Bells, Blue
Star, Summer Skies, and Badoh Begro (meksykańska odmiana).
Zastosowanie: 5-10 gram nasion jest dokładnie prze uwane i połykane lub mielone,
moczone w pół szklanki wody przez pół godziny, następnie wywar jest wypijany.
Aktywne składniki: amid kwasu D-lizergowego i ergometryna.
Efekty: Podobne do LSD doświadczenie trwające około 6 godzin.
Przeciwwskazania: Osoby które przeszły zapalenie wątroby lub inną chorobę wątroby
nie powinny przyjmować amidów kwasu lizergowego. Ergometryna ma właściwości
stymulujące macicę i nie powinna być przyjmowana przez kobiety w cią y. Niektórzy
producenci nasion zaprawiają nasiona wilca truciznami, aby zapobiec ich u ywaniu w celu
odurzenia lub metylem rtęci, aby zapobiec ich uszkodzeniu (symptomy: wymioty, gorączka).
Jeśli wyhoduje się rośliny z tak spreparowanych nasion, toksyny nie przechodzą na dalsze ich
pokolenia. Niektóre osoby noszące spreparowane nasiona jako korale na gołej skórze dostają
wysypki.
GAŁKA MUSZKATOŁOWA – Muszkatołowiec korzenny, Myristica fragrans, rodzina
Myristicaceae (muszkatołowcowate).
Surowiec: Nasiona tropikalnego, wiecznie-zielonego drzewa występującego we
wschodniej i zachodniej części Indii.
Zastosowanie: 5-20g całych lub mielonych gałek jest zjadanych.
Aktywne składniki: mirystycyna (nieaminowy prekursor 3-metoksy-4,5-
metylenodioksyamfetaminy [MMDA]), elemicyna i safrol (nieaminowy prekursor 3,4-
metylenodioksyamfetaminy [MDA]). Te i inne aromatyczne składniki działają synergicznie
wywołując efekty psychoaktywne. Terpeny polepszają absorbcję.
Efekty: Mo liwe nudności przez pierwsze 45 minut, później kilka godzin
wesołkowatości i chichotania, następnie suchość w jamie ustnej i gardle, wypieki na skórze
oraz czerwone oczy, uczucie mocnego odurzenia, zaburzenia mowy i funkcji motorycznych.
Następnie występuje uspokojenie, otępienie z niemo liwością zaśnięcia, euforią i uczucia snu
na jawie. Całe doświadczenie trwa około 12 godzin, po których następują 24 godziny
senności.
Przeciwwskazania: Mo e wywołać chwilowe zatwardzenie i trudności z oddawaniem
moczu. Oleje muszkatołowe zwiększają otłuszczenie wątroby. Safrol jest rakotwórczy i
toksyczny dla wątroby. Po yteczna jako przyprawa lub w małych dawkach, nie zalecana jako
halucynogen.
OLOLUIQUE – Rivea corymbosa, rodzina Convolvulaceae (powojowate).
Surowiec: Nasiona pnącza występującego w górach południowego Meksyku.
Zastosowanie: 15 lub więcej nasion jest mielonych i moczonych w pół szklanki wody.
Aktywne składniki: amid kwasu D-lizergowego, lizergol, turbikoryn (krystaliczny
glukozyd).
Efekty: Podobne do LSD doświadczenie trwające około 6 godzin, po których
następuje zrelaksowanie. Nudności mogą występować przez pierwszą godzinę. Amid kwasu
D-lizergowego jest halucynogenem. Turbikoryn działa stymulująco na centralny układ
nerwowy i ma właściwości przeciw-napięciowe.
Przeciwwskazania: Osoby mające za sobą choroby wątroby nie powinny za ywać
amidów kwasu lizergowego.
PIETRUSZKA – Pietruszka zwyczajna, Petroselinum crispum, rodzina Umbelliferae
(selerowate).
Surowiec: Olej z nasion.
Zastosowanie: Doustnie.
Aktywne składniki: apiol (nieaminowy prekursor 2,5-dimetoksy-3,4-
metylenodioksyamfetaminy [DMMDA]) i inne niezidentyfikowane oleiste substancje z
allilowym łańcuchem bocznym, który jest nieaminowym prekursorem 2,3,4,5-
tetrametoksyamfetaminy (Tetra MA).
Efekty: Niepewne (stymulant-halucynogen?). Po yteczny dla pobudzania pracy
ołądka w małych dawkach.
Przeciwwskazania: Dawki skuteczne psychoaktywnie są toksyczne dla wątroby i
szkodliwe dla nerek. Niezalecane.
PASSIFLORA – Męczennica cielista, Passiflora incarnata, rodina Passifloraceae
(męczennicowate).
Surowiec: Liście i łodygi pnącej byliny pochodzącej z zachodnich Indii i południowej
części USA, obecnie uprawianej na całym świecie.
Zastosowanie: Mo e być palona, spo ywana w postaci naparu (ok.14g/0,5l gorącej
wody) lub redukowana do surowej mieszanki alkaloidów.
Aktywne składniki: harmina i spokrewnione alkaloidy. Około 1g ró nych alkaloidów
harmalowych przypada na 1kg passiflory. Poza tym kilka niezidentyfikowanych alkaloidów.
Efekty: Przy paleniu, bardzo łagodny, krótkotrwały marihuano-podobny high. Herbata
działa nasennie i uspokajająco. Alkaloidy harmalowe są halucynogenne.
Przeciwwskazania: Inne substancje w surowym ekstrakcie mogą wywołać nudności.
Alkaloidy harmalowe są krótkotrwałymi inhibitorami MAO. Sprawdź listę niebezpiecznych
kombinacji.
PEMOLINA – 2-imino-5-fenylo-4-oxazolidion.
Surowiec: Substancja z grupy hydantoin otrzymywana syntetycznie.
Zastosowanie: 20-50mg doustnie.
Efekty: Stymulant umysłowy, lekko stymulujący centralny układ nerwowy, działa 6-
12 godzin.
Przeciwwskazania: Brak powa nych skutków ubocznych. Mo e wystąpić bezsenność,
jeśli permolina zostanie za yta za późno przed pójściem spać.
PEMOLINA MAGNEZOWA – [2-imino-5-fenylo-4-oksazolidionat(2)-]
dwuwodoromagnezowy.
Surowiec: Produkt reakcji równomolarnej ilości pemoliny i wodorotlenku magnezy,
badany w Abbott Laboratories jako substancja wspomagająca uczenie się i pamięć.
Zastosowanie: 50-100mg przyjmowanych doustnie co rano przez 10-14 kolejnych dni.
Efekty są kumulatywne, bardziej widoczne przy wysokoproteinowej diecie, bogatej w
witaminę C, o zbalansowanej ilości witamin z grupy B oraz wapnia i magnezu. Dla
osiągnięcia bardziej wyraźnych i natychmiastowych efektów stymulacji ośrodkowego układu
nerwowego i mózgu 200-500mg pemoliny magnezowej mo e zostać przyjęte jednorazowo.
Efekty: Większe dawki działają stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy i psychikę,
polepszają zdolności umysłowe, szczególnie pamięć na 6-24 godziny. Działanie przypomina
amfetaminę, bez suchości błon śluzowych i obcią ania serca. Małe, regularnie przyjmowane
dawki działają jako łagodny stymulant centralnego układu nerwowego i umysłu oraz
kumulują magnez w komórkach nerwowych mózgu. Magnez działa jak katalizator w
ośrodkach pamięci w mózgu. Pemolina magnezowa za ywana w ten sposób mo e polepszyć
pamięć o 560%, zarówno u osób młodych jak i u niedołę nych, starych ludzi. Po zakończeniu
serii przyjmowania substancji efekty mogą się utrzymywać od kilku tygodni do kilku
miesięcy, stopniowo słabnąc. Efekty mogą zostać odzyskane po przyjęciu dodatkowych serii.
Mo e ona być przyjęta zarówno przy uczeniu się, jak i przypominaniu sobie nauczonych
materiałów.
Przeciwwskazania: Du e dawki (jak równie małe, jeśli zostały za yte za wcześnie
przed pójściem spać) mogą uniemo liwiać zaśnięcie.
PIPILZINTZINTLI – Salvia divinorum, rodzina Labiatae (wargowe).
Surowiec: Liście rośliny występującej w południowym Meksyku. U ywane równie
dla osiągnięcia takich samych efektów, jak liście powszechnych roślin domowych - Coleus
blumei i C. pumila.
Zastosowanie: Około 70 du ych, świe ych liści zostaje dokładnie prze utych i
połkniętych. Mo na je równie zmielić, wrzucić do ok. 0.5l wody na godzinę, następnie
odsączyć i wypić wywar.
Aktywne składniki: Nieznane, prawdopodobnie niestabilny krystaliczny alkohol
polihydroksylowy.
Efekty: Zbli one do psylocybiny, z kolorowymi wizualami, ale łagodniejsze i trwające
tylko 2 godziny.
Przeciwwskazania: Niektóre osoby doświadczają nudności przez pierwsze pół
godziny, poza tym nie występują adne nieprzyjemne lub szkodliwe efekty uboczne.
GRZYBKI PSYLOCYBINOWE – Psilocybe mexicana, rodzina Agaricaceae
(pieczarkowate).
Surowiec: Cała naziemna część grzybów występujących w południowym Meksyku i
innych, chemicznie zbli onych odmian (patrz ni ej) występujących w obu Amerykach.
Zastosowanie: 4-20 świe ych grzybków jest zjadanych na pusty ołądek. Dawka
zale y od rozmiaru, gatunku, tolerancji u ytkownika i okresu, w którym grzyby zostały
zebrane.
Aktywne składniki: psylocybina i psylocyna.
Efekty: Rozluźnienie mięśni i łagodne zmiany widzenia przez pierwsze 15-30 minut,
następnie zawroty głowy, niemo liwość skoncentrowania się, halucynacje wzrokowe i
słuchowe, ospałość, uczucie wyobcowania, wyłączenia z rzeczywistości, jednak bez utraty
świadomości. Faza szczytowa po 1-1.5 godziny od za ycia. Całe doświadczenie – około 6
godzin.
Przeciwwskazania: Za ycie za wcześnie po posiłku mo e wywołać mdłości. Wg
Mazateków ciągłe spo ywanie grzybków przyśpiesza procesy starzenia. Zanotowano jeden
zgon – po spo yciu przez 6cioletniego chłopca du ej ilości Psilocybe baeocystis, które
zawierają baeocystynę i nor-beaocystynę. Grzybki nie wykazują toksyczności przy
normalnym stosowaniu przez osoby dorosłe.
Dostępność: Wiele gatunków mo na spotkać w stanie dzikim w USA i Kanadzie.
Wśród nich są: Psilocybe baeocystis, P. caerulescens (najsilniejsza odmiana), P. caerulipes, P.
cubensis var. cyanescens, P. cyanescens, P. pellipes, Conocybe cyanopess, Copelandia
cyanescens, Panaeolus foenisecci, P. subbaleatus, Pholiotina cyanopoda. Nie nale y spo ywać
dziko zebranych grzybów zanim nie zostaną zidentyfikowane przez mykologa-specjalistę.
Reskinamina – rezerpinian 3,4,5-trimetoksycynamoilometylu.
Surowiec: Alkaloid indolowy występujący w rauwolfii wę owej (Rauwolfia
serpentyna).
Zastosowanie: 0.5-2.5mg doustnie.
Efekty: Obni ające ciśnienie, uspokajające, usypiające podobne do rezerpiny.
Przeciwwskazania: Podobne do rezerpiny, ale łagodniejsze.
REZERPINA – rezerpinian 3,4,5-trimetoksybenzoilometylu.
Surowiec: Główny aktywny alkaloid indolowy występujący w rauwolfiach.
Zastosowanie: 0.05-2.5mg doustnie.
Efekty: Obni ające ciśnienie, uspokajające, usypiające. Wyczerpuje zapas serotoniny i
norepinefryny (inaczej noradrenaliny – przyp. DziQa) w tkance mózgowej. Działanie
opóźnione, ale długotrwałe. Patrz RAUWOLFIA WĘ OWA.
Przeciwwskazania: Środek zazwyczaj bezpieczny, chyba e przyjmowany zbyt często
lub w za du ych dawkach. Za du e dawki lub u wra liwych osobników mo e wywołać
zmniejszenie dro ności nosa, gorączkę, spowolnione tętno, ospałość, wyczerpanie. Za częste
u ywanie mo e powodować szybkie przybieranie na wadze. Inhibitory MAO zapobiegają
wyczerpującemu działaniu rezerpiny na serotoninę i norepinefrynę.
SAN PEDRO – Trichocereus pachanoi, rodzina Cactaceae (kaktusy).
Surowiec: Wysoki kaktus pochodzący z Peru i Ekwadoru.
Zastosowanie: Kawałek o średnicy 3 cali i długości 3 do 6 jest cięty, obierany ze
skórki i jedzony (nale y zrobić to poprawnie, poniewa materiał zaraz pod skórką jest
najsilniejszy), lub - zamiast obierania – mia d ony na papkę lub cięty na małe kawałeczki,
gotowany w kwarcie (ok. 1,1 litra – przyp. DziQa) wody przez 2 godziny, następnie wywar
jest odsączany i pomału pity.
Aktywne składniki: meskalina (1.2g/kg świe ego kaktusa), homoweratryloamina, 3-
metoksytyramina.
Efekty: Podobne do pejotla, jednak bardziej spokojne. Efekty pojawiają się po 1-1.5
godziny, trwają około 6 godzin.
Przeciwwskazania: Niektóre osoby doznają nudności z powodu meskaliny. Najlepiej
jest przyjmować meskalinę, pejotl lub san pedro powoli w ciągu 45 minut, eby uniknąć
szoku chemicznego.
SASSAFRAS – Sassafras officinale albidum, rodzina Lauraceae (wawrzynowate).
Surowiec: Aromatyczna bryła korzeniowa Południowo Amerykańskiego drzewa.
Zastosowanie: Parzona jako herbata (ok.28g/0,5l wody). Oleiste składniki mogą zostać
wyekstraktowane w alkoholu. Safrol nie rozpuszcza się w wodzie. Początkowa dawka
powinna wynosić 100-200mg wyekstraktowanego i wysuszonego oleju.
Aktywne składniki: safrol (nieaminowy prekursor MDA [3,4-
metylenodioksyamfetaminy]).
Efekty: Herbatka w du ych dawkach działa stymulująco i przyśpiesza częstotliwość
oddychania. Safrol (MDA) jest stymulantem, halucynogenem, afrodyzjakiem w du ych
dawkach, euforiantem w małych.
Przeciwwskazania: Safrol jest toksyczny dla wątroby (nale y unikać częstego
u ywania). Istnieją dowody, i zwiększa zachorowania u zwierząt laboratoryjnych na raka
mózgu. Nadmierne dawki mogą wywołać wymioty, szok, afazję, wreszcie śmierć z powodu
depresji oddechowej. Normalne u ywanie jako herbaty jest bezpieczne.
__________________
[/B]
...podasz rękę, a ci głupcy zobaczą brzytwę – i nazwą Cię ignorantem...
[/COLOR]
"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" - Jezus Chrystus
Odpowiedź z Cytatem
  #4 (permalink)  
stare 02-03-2010, 09:16
Avatar Schemat
Senior Member
 
Zarejestrowany: Oct 2008
Skąd: Bydgoszcz
Reputacja: 1930
Schemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant future
Postów: 451
Schemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant futureSchemat has a brilliant future
Domyślnie

BROMOWODOREK SKOPOLAMINY
Surowiec: Sól bromowodorowa alkaloidu tropanowego występującego w belladonnie,
bieluniu i innych roślinach z rodziny psiankowatych.
Zastosowanie: 0.5-5mg doustnie na pusty ołądek.
Efekty: Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, przeciwcholinergiczne
(inhibitor acetylocholiny – przyp. DziQa), uspokajająco w małych dawkach. Euforyzująco,
halucynogennie i narkotycznie w du ych. Narkotyk zaczyna działać w ciągu 15 minut,
odurzenie trwa 4-12 godzin.
Przeciwwskazania: Suchość jamy ustnej i błon śluzowych, nieostre widzenie,
trudności z przełykaniem, gorąca wysuszona skóra, ból głowy, zmęczenie z jednoczesną
niemo liwością zaśnięcia. Nie wolno za ywać skopolaminy osobom ze schorzeniami układu
krwionośnego lub jaskrą. Nadmierne stosowanie mo e wywołać dekompozycję mózgu.
Niezalecane.
SHANSI – Coriaria thymifoliam, rodzina Coriariaceae (koriariowate).
Surowiec: Fioletowe jagody liściastego krzewu występującego w Andach i podobnych
mu gatunków (C. japonica, C. muscifolia).
Zastosowanie: Jagody są jedzone. Aktywne składniki występują równie w liściach.
Aktywne składniki: składniki kateholiczne, seskwiterpeny: koriamyrtina, koriatyna,
tunina i pseudotunina.
Efekty: Stymulacja, halucynacje i uczucie lotu.
Przeciwwskazania: Niewiele wiadomo o tej substancji. Niektóre plemiona twierdza, e
jest toksyczna. Du e dawki mogą wywołać otępienie, śpiączkę, drgawki.
SHICUICHI – Heimia salicifolia, rodzina Lythraceae (krwawnicowate).
Surowiec: Liście rośliny występującej od Meksyku po Argentynę.
Zastosowanie: Oberwane liściom pozwala się nieco zwinąć, następnie rozdrabnia je
(lub miksuje), moczy w wodzie, pozwala fermentować przez 1 dzień w słońcu, następnie pije
się otrzymany wywar. Jeśli nie posiada się świe ego surowca, suszone ziele mo e być zalane
gorącą wodą i wystawione na 1 dzień na działanie słońca przed wypiciem. Dziesięć gram
suszonego ziela lub równowa na ilość świe ych liści jest zalecana jako początkowa dawka.
Aktywne składniki: cryogenina (1-karbamylo-2-fenylohydrazyna), alkaloid.
Efekty: Przyjemna senność, rozluźnienie mięśni szkieletowych, spowolnienie tętna,
rozszerzenie naczyń krwionośnych, inhibicja acetylocholiny, zwiększenie ilości epinefryny
(adrenaliny), łagodne obni enie ciśnienia krwi, zmniejszenie temperatury ciała,
przyciemnienie obrazu, omamy słuchowe (dźwięki wydają się być odleglejsze), zwiększona
wydajność pamięci.
Przeciwwskazania: Brak kaca lub niechcianych skutków ubocznych. Nadmierne dawki
powodują ółto-złote zabarwienie obrazu na drugi dzień po za yciu. Nadmierne za ywanie
mo e osłabiać pamięć.
SO’KSI – Mirabilis multiflora, rodzina Nyctaginaceae (dziwaczkowate).
Surowiec: Korzeń byliny o karmazynowych kwiatach występującej na wysokości
2500-5000 stóp (ok. 750-1500 metrów) n.p.m. na pagórkach pośród skał i krzewów w
Arizonie, Utah, Kolorado i północnym Meksyku.
Zastosowanie: Du y korzeń jest uty, wydobywający się sok jest połykany. U ywany
przez szamanów Indian Hopi do wró enia.
Aktywne składniki: niezidentyfikowane.
Efekty: Halucynogen.
Przeciwwskazania: Nieznane. Korzeń spokrewnionego gatunku M. jalapa mo e
wykazywać podobną aktywność, ale jest te potę nym środkiem wymiotnym.
RUTA STEPOWA – Peganum harmala, rodzina Zygophyllaceae (parolistowate).
Surowiec: Nasiona drzewiastej byliny pochodzącej z Bliskiego Wschodu. (Korzenie
równie są aktywne ale bywają u ywane rzadko)
Zastosowanie: 1 uncja (ok. 28g) jest dokładnie prze uwana i połykana. Najbardziej
efektywne przy mieszaniu z innymi surowcami psychoaktywnymi, szczególnie zawierającymi
alkaloidy tropanowe.
Aktywne składniki: harmina, harmalina, harmalol.
Efekty i przeciwwskazania: patrz HARMINA.
BIELUŃ INDIAŃSKI – Datura inoxia , rodzina Solanaceae (psiankowate).
Surowiec: Korzenie, łodygi, liście, kwiaty lub nasiona niskiej rośliny jednorocznej
występującej na suchych, otwartych obszarach i w okolicy śmietnisk w Meksyku i
południowo-zachodnim USA.
Zastosowanie: Łodygi i liście są palone w celu osłabienia symptomów astmy lub w
celu wywołania łagodnej intoksykacji. Korzenie i nasiona są dodawane do gangi (konopi) w
Indiach dla dodatkowych efektów.
Aktywne składniki: skopolamina, atropina, hioscyjamina i inne alkaloidy tropanowe.
Efekty: Halucynogenne, nasenne.
Przeciwwskazania: Nadmierne dawki toksyczne. Mo e wywołać „urwanie filmu” lub
potę ny ból głowy. Czarownicy Indian Yaqui twierdzą, e palenie lub jedzenie kwiatów
wywołuje szaleństwo. Patrz SKOPOLAMINA i ATROPINA.
Inne podobne gatunki to: D. fastuosa, D. metel, D. meteloides (toloachi), D.
stramonium (bieluń dziędzierzawa). Patrz równie BIELUNIE DRZEWIASTE.
BIELUNIE DRZEWIASTE – Datura, podrodzaj Brugmansia, włączając w to D. candida, D.
suaveolens, D. sanguinea, D. arborea, D. aurea, D. dolichocarpa, D. vulcanicola, rodzina
Solanaceae (psiankowate).
Surowiec: Ró ne części niskiego drzewa o zwisających, aromatycznych kwiatach w
kształcie trąb pochodzącego z Ameryki Południowej, występującego w wielu ogrodach w
USA (głównie w Kalifornii).
Zastosowanie: Liście są niekiedy palone. Inne części zaparzane w gorącej wodzie. W
Andach mała ilość nasion jest mia d ona i dodawana do napojów. Esencja jest podawana
doustnie lub doodbytniczo w rytuałach pośród niektórych plemion zachodniej Amazonii.
Aktywne składniki: skopolamina, hioscyjamina, norhioscyjamina i inne alkaloidy
tropanowe.
Efekty: Liście podobnie do D. inoxia. Nasiona wywołują zagubienie, delirię, a
następnie nierówny sen z kolorowymi halucynacjami.
Przeciwwskazania: Bardziej toksyczne ni D. inoxia. Nadmierne ilości mogą wywołać
efekty amnezyjne.
L-TRYPTOFAN – amid kwasu 1-alfa-aminoidolo-3-propionowego.
Surowiec: Nieodzowny o od ywianiu aminokwas.
Zastosowanie: 5-8 gram jest spo ywane na pusty ołądek.
Efekty: Senność, euforia i zmiany umysłowe zbli one do niskiej (5mg) dawki
psylocybiny.
Przeciwwskazania: Tendencja do zasypiania. Nadmierne u ywanie mo e zachwiać
równowagę aminokwasów.
KOPER WŁOSKI – Foeniculum vulgare , rodzina Umbelliferae (selerowate).
Surowiec: Olej z nasion ziela o miękkich liściach i ółto-zielonych kwiatkach o
any kowym aromacie występującego w miejscach ruderalnych południowej Europy i
zachodniego wybrze a USA.
Zastosowanie: 5-20 kropel oleju doustnie.
Aktywne składniki: estragol (nie-aminowy prekursor 4-metoksyamfetaminy [MA]).
Efekty: Drgawki podobne do epileptycznych i halucynacje.
Przeciwwskazania: Syndrom epileptyczny jest niepo ądany. Składniki oleju są
toksyczne dla wątroby i dra niące nerki. Normalne ilości u ywane jako przyprawa są
bezpieczne, dawki halucynogenne mogą być katastrofalne.
SAŁATA JADOWITA – Lactuca virosa, rodzina Compositae (zło one).
Surowiec: Ekstrakty z liści i korzeni ziela pochodzącego z Europy.
Zastosowanie: Surowce są ekstraktowane w sokowirówce(?), suszone w słońcu lub w
niskiej temperaturze i palne jak opium.
Aktywne składniki: lactucarium (opium z sałaty jadowitej) zawiera 2% laktucyny i
laktucerol oraz kwas p-hydroksyfenylooctowy.
Efekty: Uspokajające podobne do opium ale mniej wyraźne. Dawniej u ywana jako
substytut opium.
Przeciwwskazania: Du e dawki mogą być toksyczne.
BYLICA PIOŁUN – Artemisia absinthium, rodzina Compositae (zło one).
Surowiec: Liście i łodygi tego powszechnego zioła.
Zastosowanie: Gorzki olejek eteryczny jest ekstraktowany w alkoholu. Czasami jest
łączony z Pernodem lub any kiem w celu wyprodukowania absyntu.
Aktywne składniki: absyntyna (gorycz glikozydowa), anabsyntyna i olejek lotny
zawierający głównie tujon.
Efekty: Narkotyczne.
Przeciwwskazania: Nadmierne długotrwałe za ywanie absyntu mo e wywołać
uzale nienie i doprowadzić do wyniszczenia organizmu. Spo ycie olejku lotnego lub absyntu
mo e wywołać nerwowość, otępienie i drgawki z powodu tujonu.
YALE – (inaczej ayahuasca) Banisteriopsis caapir, rodzina Malpighiaceae (malpigiowate).
Surowiec: Dolne części łodygi pnącza występującego w dorzeczach Amazonii i
Orinoco w Ameryce Południowej.
Zastosowanie: Łodyga jest ucierana w moździerzu, zazwyczaj z innymi surowcami
psychoaktywnymi (głównie psiankowatymi), gotowana w niewielkiej ilości wody 2-24
godziny, następnie wywar jest odsączany, redukowany do 1/10 objętości. 4 uncje (ok. 110g)
są wypijane przez tubylców. Inni powinni zaczynać od 1/4 tej ilości.
Aktywne składniki: harmina, harmalina, harmalol i tetrahydroharmalina. Łącznie
około 500mg alkaloidów jest obecnych w 4 uncjach wywaru przygotowanego w powy szy
sposób.
Efekty: Dr enie ciała w ciągu kilku minut, następnie pocenie się i stymulacja fizyczna
przez 10-15 minut, następnie uspokojenie z przytłumieniem umysłu, halucynacjami,
wyostrzeniem kolorów, niebiesko-fioletowymi cieniami, zmianą postrzegania rozmiarów i
widzeniem w ciemności. Alkaloidy harmalowe są krótkotrwałymi inhibitorami MAO.
Przeciwwskazania: Patrz HARMINA.
YOHIMBE – Corynanthe yohimbe, rodzina Rubiaceae (marzanowate).
Surowiec: Kora tropikalnego drzewa z Zachodniej Afryki.
Zastosowanie: 6-10 ły ek stołowych kory jest gotowanych w ok.0,5l wody, następnie
wywar jest odsączany i pity powoli. Dodanie 500mg witaminy C na kubek przyśpiesza
nadejście efektów i wzmacnia (prawdopodobnie poprzez tworzenie się łatwiej asymilowanych
askorbin alkaloidów).
Aktywne składniki: johimbina, johimbilina (pseudojohinbina – przyp. DziQa),
ajmalina (alkaloidy indolowe).
Efekty: Pierwsze efekty po 30 minutach (15 z witaminą C), ciepło, przyjemne
dreszcze przechodzące po kręgosłupie, następnie stymulacja fizyczna, wzmo one doznania
emocjonalne i seksualne, łagodne zmiany percepcji bez halucynacji, czasami spontaniczne
erekcje. Seks staje się przyjemniejszy. Uczucie ‘wtapiania’ się ciał partnerów w siebie. Całe
doświadczenie trwa 2-4 godziny. Po ustaniu efektów następuje uczucie przyjemności i
relaksacji bez kaca. Patrz JOHIMBINA.
Przeciwwskazania: Taniny i alkaloidy sprawiają, e wywar jest dość gorzki i
nieprzyjemny. Dodanie miodu mo e pomóc. Niektórzy u ytkownicy doświadczają łagodnych
nudności w ciągu pierwszych 30 minut. Witamina C je zmniejsza. Inhibitor MAO, patrz lista
niebezpiecznych kombinacji. Patrz równie JOHIMBINA).
CHLOROWODOREK JOHIMBINY
Surowiec: Johimbina jest jednym z alkaloidów indolowych występujących w
Corynanthe yohimbe, Rauwolfia serpentina i kilku innych roślinach.
Zastosowanie: W formie chlorowodorku mo e być przyjmowana doustnie lub
wciągana nosem. Dawka 15-50mg (ilość rozmiarów 1 ście ki kokainy wa y 10mg).
Efekty: Stymulant ośrodkowego układu nerwowego, łagodny halucynogen, środek
sympatykomimetyczny z właściwościami blokującymi zarówno receptory cholinergiczne, jak
i adrenergiczne, inhibitor seretoniny, środek zmniejszający ciśnienie krwi, afrodyzjak. Przy
przyjęciu doustnym pierwsze efekty pojawiają się po 15-30 minutach. Przy wciąganiu po 5
minutach. Początkowymi efektami mogą być subtelne zmiany percepcyjne i fizyczne,
stymulacja podobna do kokainowej i ciepłe dreszcze wzdłu kręgosłupa. Całe doświadczenie
trwa 2-4 godzin, stopniowo zanikając.
Przeciwwskazania: Przy za yciu przed poło eniem się spać mo e wywołać
bezsenność. Jeśli zostanie za yty przy wycieńczeniu fizycznym, obni enie ciśnienia mo e być
bardziej widoczne. Osoby o chorych nerkach, wątrobie lub sercu lub chore na cukrzycę nie
powinny za ywać johimbiny. Inhibitor MAO (patrz lista niebezpiecznych kombinacji). Mo e
nastąpić niepokój. Amobarbitol sodowy lub Librium mogą łagodzić te objawy. Imipramina
mo e je pogarszać. Nudności mogą występować od spo ycia johimbiny, ale są rzadkością
przy jej wciąganiu. Mo e wywołać palpitacje serca, powa ne zmniejszenie ciśnienia i kłopoty
z oddychaniem, jeśli weźmie się ją w ciągu 48 godzin od za ycia jakiejkolwiek amfetaminy,
nawet pigułki odchudzającej Dexamyl.
***
DO CZYTELNIKA
***
NIEBEZPIECZNE KOMBINACJE

Jeśli ktoś nie jest doświadczony w farmakologii, nie powinien eksperymentować z
kombinacjami narkotyków. Nawet przy za ywaniu jednej substancji mo e dojść do
niebezpiecznych kombinacji, dotyczy to wszystkich substancji, zarówno narkotyków jak i
jedzenia, które były ostatnio spo ywane. Ludzie prymitywni pościli lub ograniczali przez
najbli sze dni po spo yciu danej substancji za ywanie konkretnych innych, z powodu
sakramentalnego znaczenia doświadczenia. Substancje, których najczęściej nale y unikać to
alkohol, kawa, mięso, tłuszcz i sól. Niektóre narkotyki wzmacniają inne. Na przykład –
atropina będzie zwiększać moc meskaliny, harminy, konopi i opatów. Wiele z substancji
omawianych w tej ksią ce są inhibitorami MAO. MAO (monoaminooksydaza) jest enzymem
produkowanym w ciele, który rozkłada konkretne aminy i zmienia je w niegroźne i
nieefektywne. Inhibitory MAO przeszkadzają temu enzymowi ochronnemu i powodują, e
ciało staje się podatne na te aminy. Powszechna substancja taka jak tyramina, która jest
zazwyczaj metabolizowana z małym lub bez efektem farmakologicznym mo e być
niebezpieczna w obecności inhibitora MAO i wywołać ból głowy, zesztywnienie karku,
problemy z układem krwionośnym lub nawet śmierć. Inhibitory mogą przedłu ać i
intensyfikować działanie innych narkotyków (depresantów centralnego układu nerwowego,
narkotycznych środków przeciwbólowych, środków przeciwcholinergicznych,
antydepresantów benzodiazepinowych etc.) poprzez uniemo liwienie ich metabolizowania. W
obecności MAOi wiele substancji, które zazwyczaj są nieaktywne z powodu ich szybkiego
metabolizowania staje się silnymi narkotykami psychoaktywnymi. Ten fenomen mo e
doprowadzić do odkrycia nowych środków odurzających. Jest jednak ryzykowne i głupie
eksperymentowanie z tymi mo liwościami na poziomie nieprofesjonalnym z powodu
kompleksowości mo liwych kombinacji.
Najczęściej u ywanymi inhibitorami MAO są hydrazyny, takie jak: iproniazyd,
Marsilid, Marplan, Niamid, Nardil, Catron i substancje które nie są hydrazynami, takie jak:
propargilaminy, cyklopropylaminy, pochodne aminopirazyny, indoloalkiloaminy i karboliny.
Substancje blokujące MAO omówione w tej ksią ce to johimbina, ró ne tryptaminy,
szczególnie 5-MeO-DMT i alfametylotryptaminy i ró ne alkaloidy harmalowe. Te ostatnie są
najsilniejszymi z nich, ale – podobnie jak johimbiny i tryptamin – ich działanie jest
krótkotrwałe (od 30 minut do kilku godzin). Niektóre z komercyjnych inhibitorów MAO
opisywanych powy ej są efektywne przez kilka dni do kilku tygodni.
Pośród substancji, których spo ywanie wraz MAOi jest niebezpieczne są: środki
uspokajające, nasenne, przeciwhistaminowe, narkotyczne i alkohol – ka dy z nich mo e
wywołać ostre niedociśnienie; i amfetaminy (nawet pigułki wspomagające dietę), meskalina,
azaron, gałka muszkatołowa (dawki aktywne), makromeryna, efedryna, olej z kopru i
pietruszki; piwo, wino, kakao, starzone sery i inne produkty spo ywcze zawierające tyrozynę
(przetwarzaną w tyraminę przez bakterie w jelitach) – ka da z tych substancji mo e wywołać
nadciśnienie lub niedociśnienie.
WOLNOŚĆ
Popieramy osobiste prawo jednostki do robienia ze sobą tego, na co ma ochotę, jeśli nie
krzywdzi i nie narusza przy tym praw innych.
Wierzymy, e lepiej dać ludziom ich naturalne prawo do stosowania na sobie jakiejkolwiek
substancji, jakiej chcą jednocześnie dostarczając im faktycznej informacji na temat jej
u ywania i nadu ywania, zamiast daremnie ograniczać ich za ywanie przepisami prawnymi.
Nie jesteśmy dziećmi, nie jesteśmy te głupi. Jako dorośli ludzie jesteśmy odpowiedzialni za
siebie i mamy prawo do decydowania za siebie.
Ci, którzy chcą u ywać informacji zawartych w niniejszej ksią ce do własnych
eksperymentów powinni zaznajomić się z poni szymi poradami:
1. Zaczynaj od dawek ni szych od podanych. Jeśli adne niechciane skutki uboczne nie
nastąpią, mo na stopniowo zwiększać dawkę w pewnych odstępach czasowych,
dopóki oczekiwane efekty nastąpią.
2. Nie łącz ze sobą narkotyków, chyba e jesteś pewny tego, co robisz. Patrz sekcja
NIEBEZPIECZNE KOMBINACJE.
3. Pomiędzy eksperymentami zachowaj przynajmniej tydzień przerwy.
4. Podczas eksperymentowania bądź zrelaksowany, wypoczęty, w dobrej kondycji i
nieobcią ony adnymi obowiązkami.
5. Nie pozwól sobie na uzale nienie od którejkolwiek z substancji dla osiągnięcia
relaksacji, stymulacji etc. Szukaj haju w zdrowiu, miłości i świadomości. Naucz się
technik yoga’i, tai chi etc. dla relaksacji. U ywaj medytacji do poszerzania
świadomości.
STAY HIGH – STAY FREE
od tłumacza: „Work safe, work smart, your future depends on it”
__________________
[/B]
...podasz rękę, a ci głupcy zobaczą brzytwę – i nazwą Cię ignorantem...
[/COLOR]
"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" - Jezus Chrystus
Odpowiedź z Cytatem
  #5 (permalink)  
stare 02-03-2010, 11:13
Avatar malinek78
Moderator
 
Zarejestrowany: Aug 2009
Skąd: Wadowice
Reputacja: 9914
malinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond repute
Postów: 914
malinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond reputemalinek78 has a reputation beyond repute
Domyślnie

troszkę ta lista jest już nieaktualna bo na przykład Grzyby z rodzaju psylocybów i środki które zawierają psylocybine są na liście środków nielegalnych. Najpopularniejszym w Polsce jest Łasiczka lancetowata. Kiedyś go można było zbierać a teraz za to koszą jak za inne prochy.
__________________
" Poco dzielisz Świat na MY i ONI??? Skąd pewność że i nas nie zaliczą do nich ;/ "
Odpowiedź z Cytatem
  #6 (permalink)  
stare 02-03-2010, 13:02
Avatar Kapsaicyna
Moderator
 
Zarejestrowany: May 2009
Skąd: Tarnów
Reputacja: 14800
Kapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond repute
Postów: 1,305
Kapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond reputeKapsaicyna has a reputation beyond repute
Domyślnie

Salvia divinorum (szałwia wieszcza), powój hawajski również zostały już zdelegalizowane. Jeszce chwila jak encyklopedia dostanie się w ręce doopalaczy, a wtedy posiadanie kopru włoskiego będzie przestępstwem, a na krople walerianowe trzeba będzie mieć receptę od psychiatry.....................................


"Ostatnia, obowiązująca w tej chwili nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku została przegłosowana w sejmie 13 Lutego 2009 roku a uprawomocniła się w dniu 08 Maja 2009 roku i od tej pory jej postanowienia zaczęły nieodwołalnie obowiązywać.


Do Maku, Konopii i Kokainy występujących już od dawna na liście zabronionych roślin, w najnowszej nowelizacji dodano:

1. Argyreira Nervosa (Powój Hawajski)
2. Banisteriopsis Caapi (Ayahuasca)
3. Calea Zacatechichi (Zioło Snu)
4. Catha Edulis (Czuwaliczka Jadalna, Khat)
5. Echinopsis Pachanoi (San Pedro Kaktus)
6. Kava Kava (Pieprz Metystynowy)
7. Leonotis Leonorus (Dzika Dagga)
8. Mimosa Tenuiflora (Mimosa Hostilis, Mimoza)
9. Mitragyna Speciosa (Kratom)
10. Nymphaea Caerulea (Niebieski Lotos)
11. Peganum Harmala (Poganek Rutowaty, Ruta Stepowa)
12. Psychotria Virdis (Charcruna)
13. Rivea Corymbosa
14. Salvia Divinorum (Szałwia Wieszcza, Meksykańska, Prorocza)
15. Tabernanthe Iboga (Iboga)
16. Trichocereus Peruvianos"


źródło tych informacji:
Kod:
http://www.groysec.com/a tak nawiasem... w tekście jest pomyłka w przynależności do rodzin, tzn Umbelliferae określone jest mianem selerowate, gdzie selerowate to po łac. Apiaceae, a Umbelliferae to baldaszkowate.
__________________

Szaleństwo jest jedyną rzeczą, której można zaufać.


"..Bywają chwile, kiedy nawet dla trzeźwych oczu rozumu świat naszego nieszczęsnego człowieczeństwa staje się podobny do piekła; atoli wyobraźnia ludzka nie może, jak Carathis, badać bezkarnie wszystkich jego czeluści..."

Ostatnio edytowane przez Kapsaicyna : 02-03-2010 - 13:13
Odpowiedź z Cytatem
  #7 (permalink)  
stare 02-03-2010, 13:17
Avatar fascynator69
...Zonk!!...
 
Zarejestrowany: Jan 2009
Skąd: Szczecin
Reputacja: 30377
fascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond repute
Postów: 4,175
fascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond reputefascynator69 has a reputation beyond repute
Domyślnie

Pozwolę sobie coś podkreślić...
to wstęp:
Cytat:
Ksią ka ta nie ma na celu promowania czy zachęcania do posiadania, u ywania lub
produkowania jakichkolwiek substancji nielegalnych. Przedstawione materiały powinny być
wykorzystywane jedynie w celach edukacyjnych
Taaak...wyłącznie cele edukacyjne.... To na końcu:
Cytat:
1. Zaczynaj od dawek ni szych od podanych. Jeśli adne niechciane skutki uboczne nie
nastąpią, mo na stopniowo zwiększać dawkę w pewnych odstępach czasowych,
dopóki oczekiwane efekty nastąpią.
...i tak dalej... Czyż to nie hipokryzja czystej wody?...
Pewien znany i ceniony nie tylko w kraju neurolog (specjalnie akcentuję...) z tytułem profesorskim, całkiem niedawno - ryzykując swoją reputacją nie tylko w środowisku naukowym - firmował swoim nazwiskiem, w renomowanym piśmie, artykuł promujacy całkowitą niemal wolność narkotykową - niezależnie od stopnia ich "twardości".... Wiele osób zastanawiało się - i czyni to do tej pory - jaki był cel tej publikacji...
TU przynajmniej sprawa jest (była...) jasna - książka zawiera listę "sponsorów"....
Cytat:
pominąłem w tłumaczeniu dane niepotrzebne lub mogące być nieaktualne – t.j.
adresy i nazwy dostawców
Każdy robi to co lubi, ale po cóż zaraz szargać tak górnolotne określenia, jak prawa jednostki i wolność osobista. To brzmi jak szukanie alibi.... I nie ten poziom percepcji...
__________________
"Człowiek myśli sobie to i owo, ale jednak najczęściej to."
S.M.

Ostatnio edytowane przez fascynator69 : 02-03-2010 - 13:20
Odpowiedź z Cytatem
  #8 (permalink)  
stare 02-03-2010, 21:43
Avatar wrona923
Senior Member
 
Zarejestrowany: Sep 2009
Skąd: okolice Rzeszowa
Reputacja: 800
wrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to behold
Postów: 329
wrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to beholdwrona923 is a splendid one to behold
Domyślnie

ja się głupi spytam ale to forum dla narkomanów co mogą na legalnych środkach jechać ???
__________________
Bytów nie mnożyć, fikcyj nie tworzyć, tłumaczyć fakty jak najprościej.
Filozofia - dążenie do wiedzy, więc pofilozofujmy
Odpowiedź z Cytatem
  #9 (permalink)  
stare 24-12-2014, 21:22
Podglądacz
 
Zarejestrowany: May 2011
Reputacja: 10
Grzecho2009 is on a distinguished road
Postów: 2
Grzecho2009 is on a distinguished road
Domyślnie

Nie. Wiec że każde inne środek odurzający działa inaczej, a spożywając różne środki doświadczyć można innej mocy Jak również może to być alternatywa dla narkomanów którzy nie maja za juz co się bawić.
Odpowiedź z Cytatem
Odpowiedz

Tagi
legal, legalne, psychoaktywne, rosliny


Użytkownicy aktualnie czytający ten temat: 1 (0 użytkownik(ów) i 1 gości)
 
Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane Wyszukiwanie
Wygląd

Zasady Postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BB Code jest włączony
Emotikonywłączony
[IMG] kod jest włączony
HTML kod jest włączony
Trackbacks are włączony
Pingbacks are włączony
Refbacks are włączony

Skocz do Forum


Bestiarium